1200px Kindlused Narva je kaldal

Õppekava: Käsitöömeister

Kasitoomeister


Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 182377
Kursuse läbiviimise aeg: mai 2017 - juuli 2017
Kursuse kestvus: 250 ak.tundi
Kursuse keel: vene

 

Kursuse maksumus: 2500 eurot

Kursuse läbiviimise koht: Haigla 6 Narva
Õppejõud: Nadezhda Golubeva, Nadezhda Tikka
Telefon: +372 55681585
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


 1.     Õppekava nimetus:

KÄSITÖÖMEISTRI KURSUS

2.     Õppekava koostamise alus: 3.taseme käsitöömeistri kutsestandardi kompetentsid

3.     Eesmärk ja õppeväljundid

Eesmärk: Omandada teoreetilised baasteadmised ja praktilised oskused töötada käsitöömeistrina.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija :

         •  teab ja tunneb kliendisuhtluse aluseid;

         •  tunneb tekstiilikäsitöö erinevaid tehnikaid ja oskab neid praktikas kasutada;

         •  tunneb keraamikatehnikaid ja oskab neid praktikas kasutada;

         •  teab ja tunneb ettevõtluse aluseid ning erinevaid ettevõtlusvorme.

4.     Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad omandada käsitöömeistri baasteadmisi ja oskusi.

Õppe alustamise tingimused: Õpingutele on oodatud inimesed, kes soovivad töötada käsitöömeistrina ja alustada oma väikeettevõtlusega. Õpingutele on oodatud inimesed, kelle tervislik seisund võimaldab õppetöös osalemist. Soovituslik on vähemalt põhihariduse olemasolu.

5.     Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 290 akadeemilist tundi, millest 40 tundi auditoorset tööd, 210 tundi praktikat töökeskkonnas.

Õppekeskkond: Õpe toimub töökeskonnas (õppeklassis).

Õppevahendid: Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud õppimiseks vajalikud vahendid. Isiklikud töövahendid soetab õppija ise.

6.     Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid


Õppe ülesehitus ja maht

Õppe sisu

Õppemeetodid

Auditoorne töö

16 tundi


Äritegevuse alused:

Ettevõtluse olemus (põhimõisted)

Äriidee lühikirjeldus ja ärikeskkonna analüüs

Äriplaani mõiste, vajadus, olemus, äriplaani koostamise põhimõtted

Õiguslik regulatsioon ettevõtte loomisel

Raamatupidamise alused

Maksunduse alused

Toetusvõimalused äri alustamisel: EAS, Eesti Töötukassa


Loeng, näitlikud õppevahendid.

Auditoorne töö

8 tundi

Klendi teenindamine.


Loeng, õppemängud.

Auditoorne töö

8 tundi

Keraamika:

Materjaliõpetus

Kalkulatsioon, kuluarvestuse alused

Ressursside säästlik kasutamine

Enamkasutatavad töövahendid ja seadmed

Töökeskkonnaohutuse järgimine, tervisekaitse


Loeng, näitlikud õppevahendid.

Praktika töökeskonnas

110 tundi

Keraamika tehnikate tundmine ja valdamine :

•modelleerimine (vaba modelleerimine, eseme vormimine savitükist, ribatehnika, savilehest/saviplaadist vormimine, viimistlus

•viimistlemine (märjalt viimistlemine, kuivalt viimistlemine, kuivatamine ja kuivatusprotsessi tingimused, kuivusastme tuvastamine, erinevad glasuurimise võimalused, esemete puhastamine peale glasuurimist

Elektriahjus põletamine

Töötervishoid ja tööohutus

Kavandi koostamine, eseme vormimine ja viimistlemine; voolimistehnika kasutamine; põletamine


Praktiline töö õpetaja juhendamisel.

Auditoorne töö

8 tundi

Tekstiilikäsitöö - Materjaliõpetus:

Kalkulatsioon, kuluarvestuse alused

Tekstiilkäsitöö tehnikad ja töövõtted

Tekstiiliterminoloogia

Tööjooniste, valmistusjuhendite kasutamine

Kompositsiooni alused, värvusõpetus

Eseme funktsionaalsus, elamuslikkus ja sobivus keskkonda

Eesmärgipäraste töövahendite ja materjalide valimine, kasutamine ja korrashoid


Loeng, näitlikud õppevahendid.

Praktika töökeskonnas

100 tundi

Tekstiilikäsitöö - Käsitööesemete valmistamine:

•viltimine (vildist ehted, aksessuaarid, kotid)

•vööd/paelad

•taimsed punutised dekoratsioonielemendina

•siidimaal (siidimaali tehnikas sallid, siidimaali pärlid; batika kasutamine)

Materjali kalkuleerimine, kavandi koostamine, erinevate tehnikate kasutamine, pärlite tegemine, salli või rätiku valmistamine ja viimistlemine; pakendamine)


Praktiline töö õpetaja juhendamisel.

7.    Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Õppija teeb käsitöö.

Õppija põhjendab töös kasutatavate toodete ja vahendite ja vahendite valikut, rakendab erinevaid tehnikaid ning järgib tööohutuse, nõudeid.


8.     Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid: omandatud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9.     Koolitaja kvalifikatsioon

Käsitöömeistri haridus, käsitöömeistri töökogemus. 

©2018 MTÜ Uus Sild. All Rights Reserved.

Search