1200px Kindlused Narva je kaldal

Õppekava: "Sterilisatsioonitehnik"

Sterilisatsioonitehnik 1

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 182377
Kursuse läbiviimise aeg: 
Kursuse kestvus: 144 t.: 96 ak.tundi48 tundi praktikat töökeskonnas.

Kursuse keel: vene

Kursuse maksumus: 2500 eurot

Kursuse läbiviimise koht: Haigla tn. 6 Narva
Õppejõud: 
Telefon: +372 55681585
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

1. Õppekava nimetus: Sterilisatsioonitehnik 

2. Õppekava koostamise alus: Sterilisatsioonitehniku kutsestandart, tase 4. 

3. Eesmärk ja õppeväljundid

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane oskab tagada kliendile ohutu ja kvaliteetne

tervishoiuteenus ja valtida tervishoiuteenusega seotud infektsioonide teket.

Õpiväljundid: Sterilisatsioonitehniku koolituse lõpunu

  • Moistab erialase töö pohimõtteid ja aktuaalseidprobleeme ning vastutab oma erialal tööulesannete täitmise eest.
  • Tagab kliendile ohutu ja kvaliteetse tervishoiuteenuse kättesaadavuse vältides tervishoiuteenusega seotud infektsioonide teket.
  • Rakendab koostöös tervishoiu ja teiste valdkondade spetsialistidega meeskonnatöö põhimõtteid ja pöhjendab oma seisukohti arusaadavalt ja üksikasjalikult.
  • Mõistab ettevõtluse toimimise pohimõtteteid ja seostab erialase ettevalmistuse rakendamise võimalustega tööturul ning planeerib oma karjääri.

4. Sihtgrupp ja õppealustamise tingimused

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad omandada meditsiiniseadmete hooldamise teadmisi ja oskusi. Õppe alustamise tingimused: Põhiharidus.

5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid

Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 144 õppetundi, millest 96 tundi auditoorset tööd, 48 tundi praktikat töökeskonnas.

Õppekeskkond: Õpe toimub statsionaarses ja mittestatsionaarses õppevormis. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud õppemiseks vajalikud vahendid. Isiklikud töövahendid soetab õppija ise.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid


Mooduli nimetus,

Õppe ülesehitus ja maht


Õppeväljundid

Õppemeetodid

Meditsiiniseadmete hooldamine

Auditoorne töö 40 tundi

Praktika 20 tundi

1.Transpordib meditsiiniseadmed vastavalt kehtivatele juhenditele, järgides infektsioonikontrolli ja tööohutuse nõudeid ning kasutades ergonoomilisi töövõtteid.

2. Valib vastavalt tööülesandele puhastusja desinfektsiooni meetodi ning töörežiimi.

3. Puhastab meditsiiniseadmed mehaaniliselt või sobivat puhastusseadet (nt pesurdesinfektor) kasutades.

4. Kontrollib meditsiiniseadmete funktsionaalsust visuaalselt ja kinesteetiliselt vastavalt asutuses kinnitatud tööohutuse nõuetele.

5. Hooldab meditsiiniseadmeid vastavalt tootjapoolsele juhendile


Loeng ja praktikum

Meditsiiniseadmete komplekteerimine ja pakendamine

Auditoorne töö 20 tundi

Praktika 10 tundi

1. Komplekteerib meditsiiniseadmed vastavalt meditsiiniseadmete nimetusele, kasutaja tellimusele ja asutuses kehtestatud korrale.

2. Pakendab ja markeerib meditsiiniseadmed vastavalt seadme suurusele ja tellija vajadusele.

3. Koostab komplekteeritud pakendile nõuetele vastava dokumentatsiooni ja lisab sterilisatsiooniprotsessi kontroll- ja bioloogilised indikaatorid.


Loeng ja praktikum

Meditsiiniseadmete steriliseerimine

Auditoorne töö 16 tundi,

Praktika 8 tundi

1. Steriliseerib meditsiiniseadmed vastavalt juhendile.

2. Tunneb sterilisatsiooniseadmed -ja masinad.

3. Lõpetab sterilisatsiooniprotsessi vastavalt asutuses kehtestatud korrale.


Loeng ja praktikum

Ettevõtluse alused

Auditoorne töö 20 tundi

Praktika 10 tundi

1. Töötervishoid ja tööohutus, s.h. esmaabi

2. Asjaajamine ja dokumendihaldus

3. Suhtelmisealused

Loeng ja praktikum


7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud õppekava õpivaljundid ja sooritanud lõpetamiseks vajaliku lõpueksami, mis koosneb teoreetilisest osast (test) ja praktilisest ülesandest (situatsioonülesande lahendamine).

8. Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandatud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. Koolitaja kvalifikatsioon


Natalja Metelitsa:

Haridus: Tallina Meditsiinikool- Üldõde

kõrgharidus; täiskasvanute koolitaja/ andragoog VI kutsetunnistus. Natalja on valitud Ida-Virumaa 2009. a. Aasta Koolitajaks. 

Lektori täiskasvanute koolitamise kogemus:  11 a.

©2018 MTÜ Uus Sild. All Rights Reserved.

Search