1200px Kindlused Narva je kaldal

PROJEKT "People´s Parks"_2017.a.

PROJEKTIST

Rahvusvaheline projekt „People,s Parks” alustas Narva linnas oma tööd 2017.a jaanuarist ja see on kutsutud ellu selleks, et kujundada soodsat koostöö õhkkonda linnakeskkonna parendamiseks ja meie linna parkide korrastamiseks. Projekt sai toetuse Põhjamaade Ministrite Nõukogult „NORDEN“. Projektis osalejateks on: Petrozavodski mittetulundusühingud, Narva MTÜ „Uus Sild“ ja Kopenhaageni (Taani) ühiskondlik organisatsioon.

Meie, selle projekti organisaatorid, ühiskondliku organisatsiooni „Uus Sild“ esindajad, teeme kõikidele huvitatutele ettepaneku tihedaks koostööks, et selgitada välja efektiivsed vastastikuse koostegutsemise teed ning õppida lahendama linna territooriumite heakorrastamise küsimusi koos kohaliku omavalitsuse struktuuridega, äriühingutega, korteriühistutega, ühiskondlike organisatsioonidega, koolitusasutustega, noortekeskustega, koolidega ja vabatahtlikega- aktiivsete Narva elanikega. Kõikidega, kes tahavad võtta osa meie linna Narva heakorrastamise küsimuste arutelust ning tahavad võtta aktiivselt osa heakorrastamise töödest.

Projekti raamides on planeeritud 4 seminari, mis korraldatakse 2017. aasta jooksul.

Esimene seminar toimub 19. märtsil. See on motiveeriv treening vabatahtlike õpetamiseks.

Selle eesmärk: otsida üheskoos ideesid, kuidas heakorrastada meie linna; otsida ideesid teemal, kuidas motiveerida vabatahtlikke osalema ühikondlikus heakorrastuses; otsida uusi ideesid ja arenguvorme ühiskondliku liikumise edendamiseks. Treening kestab 4 tundi. Selle viib läbi elukutseline meeskond „Game Club“ Tallinnast. Kohtumine viiakse läbi mängulises vormis. Kõiki treeningust osavõtjaid ootab kohvipaus, mille jooksul te saate suhelda ja vahetada omavahel mõtteid.

Teine seminar on kavandatud märtsis-aprillis 2017. a ( kuupäev täpsustatakse). See seminar kogub ümarlaua taha ühiskondlike organisatsioonide liikmeid, kes tahavad tegeleda linna heakorrastamisega. Sellel seminaril me hakkame koos otsima selliste küsimuste lahendusteid nagu koostöö saavutamine linnastruktuuridega, efektiivsete teede otsimine ja stimuleerimine selleks, et kaasata kohalikku elanikkonda linna disaini ja haljastamise protsessidesse.

2017. a maist septembrini korraldatakse Narvas järgmised 2 seminari:

  • Seminar linna korteriühistutele teemal, kuidas parandada jäätmete sorteerimise korraldamist ja parkide alade korrastamist, mis asuvad nende ühistute lähedal.
  • Seminar linna õppeasutuste esindajatele: Narva ja Ida-Virumaa õpetajate-ökoloogide kohtumine koolide ja lasteaedade õpetajatega teemal, et kavandada ühist ökoloogilist õpet Narvas. Ühiste ökoloogiliste projektide ettevalmistamine, aktsioonide ja ekskursioonide korraldamine koolide seas, vahendite otsimine nende elluviimiseks. Koostöövõimaluste otsimine RMK(Riigimetsa Majandamise Keskus) ja SA KIK(Keskkonnainvesteeringute Keskus) esindajatega.

Käesoleval ajal areneb linnas aktiivselt kodanikuliikumine, linna elanikud ühinevad ja tahavad aktiivselt osaleda linna elus, korraldavad mitmesuguseid aktsioone. Kõikide nende algatustega saab tutvuda sotsiaalvõrgustikes, mis praegu hoogsalt laienevad ning tekib järjest rohkem ja rohkem osalejaid ja huvigruppe, kus arutatakse aktiivselt mitmesuguseid küsimusi. Kuid kõik initsiatiivid toimivad praegu eraldiseisvalt. Projekti „People,s Parks” suudab aktiviseerida ja toetada koostöö sidemeid munitsipaalorganite , kodanikuühenduste, linnakodanike ja erinevate ettevõtete vahel, et ühendada jõupingutusi, mis on seotud linnaruumi paremaks muutmisega. Me otsime uusi ideid koostööks ja uusi arenguvorme nende ellurakendamiseks.

©2018 MTÜ Uus Sild. All Rights Reserved.

Search