1200px Kindlused Narva je kaldal

Projekt «ANDKEM NOORTELE ROHKEM VÕIMALUSI!», 2013-2015.a.

Projekti võetakse:

Milleks on projekt ellu kutsutud:

Projekti eesmärk on anda osalejatele rohkem võimalusi praktilise töökogemuse saamiseks Narva linna ettevõtetes.

 • Kui mingi eriala pakub Teile huvi, kuid Teil puudub selle eriala eripärasusest arusaamine – pakume Teile tutvumispraktikaläbimist (10 tööpäeva)
 • Kui Teil on mingi eriala omandatud, kuid puudub vastav töökogemus antud valdkonnas – pakume Teile tööpraktikaläbimist (2 kuud).

 

Noored

Kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud vanemad

Vanuses (projektiga liitumise hetkel):

Osalejate vanus ja haridustase:

 • 16 kuni 24 aastat
 • ei ole piiratud

Haridustase (omandatud või katkestatud):

Positsioon tööturul:

 • põhiharidus
 • vähemalt viimased 18 kuud mitte töötanud  enne projektiga liitumist
 • keskharidus (sh keskeriharidus)
 Eritingimus:
 • kutseharidus
 •  kes viibib kodus kuni 7-aastase lapsega (nii lapse emad  kui ka isad)

Positsioon tööturul:

 
 • ei ole vähemalt viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud FIE-na
 

 

Lisavõimalused projektis:

 • tasuta karjäärinõustamine
 • tasuta psühholoogi nõustamine
 • Tööklubi (tööklubis pakutakse tasuta lõunasööke)

Osalejatele makstakse välja:

 • tööpraktikal – stipendium (3,84 eur/päevas) ja sõidukulude hüvitis (0,10 eur/km)
 • tööklubis – tasuta lõunasöögid ja sõidukulude hüvitis (0,10 eur/km)
 • psühholoogi / karjäärinõustamisel – sõidukulude hüvitis (0,10 eur/km)

  

Kuidas astuda projekti:

 • MTÜ Uus Sild kontoris: Haigla tn 6, Narva (3.korrus)
 • Telefonil 55682709
 • Lisainfo www.uussild.ee                            

Projekti periood 01.07.2013 – 30.06.2015

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) – toetab algatusi, mis edendavad tööhõivet, panustavad inimeste kvalifikatsiooni edendamisse

ja tõstavad töötajate konkurentsivõimet.

©2018 MTÜ Uus Sild. All Rights Reserved.

Search