1200px Kindlused Narva je kaldal

Jaanuaris 2012 valmistas MTÜ Uus Sild ette Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Võimalused innustavad saavutama!“, mis sai Innove SA poolt toetuse (projekti nr 1.3.0102.12-0414). Projekti kestuseks koos ettevalmistava etapiga on 24 kuud (02 / 01 /2012 – 31 / 12 /2013).

Projekti sihtgrupp on Narva linnas elavad vanemaealised (50+) vene keelt kõnelevad töötud.

Projekti üldine eesmärk on tööpuuduse ja mitteaktiivsuse vähenemine ning tööhõive suurendamine vanemaealiste töötute (50+) seas Narva linnas.

Leonardo da Vinci programmi alaprogramm „Tööturul olevad inimesed (People in the Labour Market, PLM)“

Projekt on suunatud tööturul olevate naistele Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linnadest ning Vaivara vallast. Projektis osaleb kokku 12 inimest vanuses alates 40 aastat. Projekt on suunatud riskigruppi kuuluvatele inimestele: töötud naised, kes on üldjuhul eesti keelest erineva emakeelega.

Projekti raames toimub kutsealane praktika Saksamaal ja Itaalias: 6 inimest hooldajana või/ ning puhastusteenindajana Saksamaal ning 6 inimest hooldajana Itaalias. Praktika kestus on neli nädalat (1 kuu). 

©2018 MTÜ Uus Sild. All Rights Reserved.

Search